1Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi4216109.72Tog`- kon sanoati va ochiq konlarniishlash165.9118.43Neft va tabiiy gazni qazib olish125.2124.14Tog`-kon sanoatining boshqa sohalari va yopiq usulda qazishga texnik yordam ko`rsatish40.7102.65Qayta ishlash sanoati3739.9108.76Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish454.6102.87To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish394.7114.58Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlar, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish22.5101.39Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish0.7110.210Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish2753.710911Koks va neftni kayta ishlash maxsulotlari ishlab chikarish6.9101.612Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish4.8101.613Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish87.8110.814Metallurgiya sanoati0.3103.815Mashina va uskunalardan tashkari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish6.1112.516Elektr uskunalar ishlab chikarish5.6103.617Boshka toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chikarish1.1105.318Mashina va uskunalar ta`mirlash va urnatish 0.8101.319Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish0.3100.320Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash246.9107.321Suv bilan ta`minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish63.3176.522Iste`mol tovarlari ishlab chiqarish549.5103.323oziq-ovqat tovarlari374.5100.724nooziq-ovqat tovarlari175109.3