Yirik shoxli qoramol;1071.6;103.2 Fermer xo`jaliklari;45.6;127.8 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;1018;103.1 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;8;54.2 ulardan sigirlar;310.4;103.9 Fermer xo`jaliklari;14.7;119.4 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;293.2;103.9 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;2.5;59.9 Qo`y va echkilar;1075.9;105.1 Fermer xo`jaliklari;96.3;2,2m Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;952.1;104.1 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;27.5;41.5 Otlar;23;109.1 Fermer xo`jaliklari;3.7;183.3 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;18.9;103.3 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;0.4;53.3 Parrandalar;4009.6;106.5 Fermer xo`jaliklari;220.2;104.7 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;3616.3;106.4 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;173.1;110.3