[{"id":"1","G1":"Yirik shoxli qoramol","G2":"1071.6","G3":"103.2"},{"id":"2","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"45.6","G3":"127.8"},{"id":"3","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"1018","G3":"103.1"},{"id":"4","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"8","G3":"54.2"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar","G2":"310.4","G3":"103.9"},{"id":"6","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"14.7","G3":"119.4"},{"id":"7","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"293.2","G3":"103.9"},{"id":"8","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"2.5","G3":"59.9"},{"id":"9","G1":"Qo`y va echkilar","G2":"1075.9","G3":"105.1"},{"id":"10","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"96.3","G3":"2,2m"},{"id":"11","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"952.1","G3":"104.1"},{"id":"12","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"27.5","G3":"41.5"},{"id":"13","G1":"Otlar","G2":"23","G3":"109.1"},{"id":"14","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"3.7","G3":"183.3"},{"id":"15","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"18.9","G3":"103.3"},{"id":"16","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"0.4","G3":"53.3"},{"id":"17","G1":"Parrandalar","G2":"4009.6","G3":"106.5"},{"id":"18","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"220.2","G3":"104.7"},{"id":"19","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"3616.3","G3":"106.4"},{"id":"20","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"173.1","G3":"110.3"}]