1Yirik shoxli qoramol1071.6103.22Fermer xo`jaliklari45.6127.83Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari1018103.14Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar854.25ulardan sigirlar310.4103.96Fermer xo`jaliklari14.7119.47Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari293.2103.98Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar2.559.99Qo`y va echkilar1075.9105.110Fermer xo`jaliklari96.32,2m11Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari952.1104.112Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar27.541.513Otlar23109.114Fermer xo`jaliklari3.7183.315Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari18.9103.316Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar0.453.317Parrandalar4009.6106.518Fermer xo`jaliklari220.2104.719Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari3616.3106.420Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar173.1110.3