[{"id":"1","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"1744.6","G3":"117.5","G4":"100"},{"id":"2","G1":"Markazlashgan investitsiyalar:","G2":"336","G3":"95","G4":"19.3"},{"id":"3","G1":"byudjet mablag`lari","G2":"42","G3":"24.9","G4":"2.4"},{"id":"4","G1":"davlat maqsadli fond mablag`lari","G2":"119.6","G3":"95.8","G4":"6.9"},{"id":"5","G1":"tiklanish va taraqqiyot fondi mablag`lari","G2":"140.4","G3":"318.7","G4":"8"},{"id":"6","G1":"bolalar sportini rivojlantirish fondi mablag`lari ","G2":"-","G3":"-","G4":"-"},{"id":"7","G1":"hukumat kafolati ostida chet el kreditlari","G2":"34","G3":"422.2","G4":"2"},{"id":"8","G1":"Markazlashmagan investitsiyalar:","G2":"1408.6","G3":"119.7","G4":"80.7"},{"id":"9","G1":"korxonalarning o`z mablag`lari","G2":"708.1","G3":"124.2","G4":"40.6"},{"id":"10","G1":"aholi mablag`lari","G2":"223.3","G3":"86","G4":"12.8"},{"id":"11","G1":"to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"239.5","G3":"268","G4":"13.7"},{"id":"12","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag`lari","G2":"237.7","G3":"98.90000000000001","G4":"13.6"}]