Jami, mlrd. so`m;1744.6;226.8;1517.8 qurilish-montaj ishlari;979.8;170.7;809.1 mashina, uskunalar, transport vositalari ishlab chiqarish va xo`jalik jihozlari;501.4;40.9;460.5 Boshqa harajatlar;263.4;15.2;248.2