1Jami, mlrd. so`m1744.6226.81517.82qurilish-montaj ishlari979.8170.7809.13mashina, uskunalar, transport vositalari ishlab chiqarish va xo`jalik jihozlari501.440.9460.54Boshqa harajatlar263.415.2248.2