[{"id":"1","G1":"Jami","G2":"15258","G3":"100","G4":"14737","G5":"100"},{"id":"2","G1":"qishloq, o`rmonvabaliq xo`jaligi","G2":"1927","G3":"12.6","G4":"1845","G5":"12.5"},{"id":"3","G1":"Sanoat","G2":"1608","G3":"10.5","G4":"1554","G5":"10.5"},{"id":"4","G1":"Qurilish","G2":"1579","G3":"10.3","G4":"1543","G5":"10.5"},{"id":"5","G1":"Savdo","G2":"3168","G3":"20.8","G4":"3040","G5":"20.6"},{"id":"6","G1":"tashish va saqlash","G2":"775","G3":"5.1","G4":"744","G5":"5"},{"id":"7","G1":"yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"900","G3":"5.9","G4":"867","G5":"5.9"},{"id":"8","G1":"axborot va aloqa","G2":"311","G3":"2","G4":"290","G5":"2"},{"id":"9","G1":"sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish","G2":"278","G3":"1.8","G4":"273","G5":"1.9"},{"id":"10","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish","G2":"4712","G3":"31","G4":"4581","G5":"31.1"}]