1Jami15258100147371002qishloq, o`rmonvabaliq xo`jaligi192712.6184512.53Sanoat160810.5155410.54Qurilish157910.3154310.55Savdo316820.8304020.66tashish va saqlash7755.174457yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar9005.98675.98axborot va aloqa311229029sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish2781.82731.910boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish471231458131.1