Tashqi savdo aylanmasi;303.2;359.9;118.7 MDH davlatlari;97.59999999999999;140.4;143.8 boshqa davlatlar;205.6;219.5;106.8 Eksport;232.1;254.6;109.7 MDH davlatlari;72.09999999999999;105.8;146.7 boshqa davlatlar;160;148.8;93 Import;71.09999999999999;105.3;148.2 MDH davlatlari;25.6;34.6;135.5 boshqa davlatlar;45.5;70.7;155.2