[{"id":"1","G1":"Tashqi savdo aylanmasi","G2":"303.2","G3":"359.9","G4":"118.7"},{"id":"2","G1":"MDH davlatlari","G2":"97.59999999999999","G3":"140.4","G4":"143.8"},{"id":"3","G1":"boshqa davlatlar","G2":"205.6","G3":"219.5","G4":"106.8"},{"id":"4","G1":"Eksport","G2":"232.1","G3":"254.6","G4":"109.7"},{"id":"5","G1":"MDH davlatlari","G2":"72.09999999999999","G3":"105.8","G4":"146.7"},{"id":"6","G1":"boshqa davlatlar","G2":"160","G3":"148.8","G4":"93"},{"id":"7","G1":"Import","G2":"71.09999999999999","G3":"105.3","G4":"148.2"},{"id":"8","G1":"MDH davlatlari","G2":"25.6","G3":"34.6","G4":"135.5"},{"id":"9","G1":"boshqa davlatlar","G2":"45.5","G3":"70.7","G4":"155.2"}]