1Tashqi savdo aylanmasi303.2359.9118.72MDH davlatlari97.59999999999999140.4143.83boshqa davlatlar205.6219.5106.84Eksport232.1254.6109.75MDH davlatlari72.09999999999999105.8146.76boshqa davlatlar160148.8937Import71.09999999999999105.3148.28MDH davlatlari25.634.6135.59boshqa davlatlar45.570.7155.2