Eksport tarkibi;100;100;109.7 paxta tolasi;4;;- oziq-ovqat mahsulotlari;5.2;5.2;110 kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar;85.09999999999999;89.8;115.8 energiya manbalari va neft` mahsulotlari;2.4;1.7;79.7 mashina va uskunalar;-;0.1;19,8 m xizmatlar;0.6;0.4;77.09999999999999 boshqalar;2.7;2.8;112.9 Import tarkibi ;100;100;148.2 oziq-ovqat mahsulotlari;2.5;5.1;3,0 m kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar;19.2;13;100.4 energiya manbalari va neft` mahsulotlari;4.1;2.6;95.5 qora va rangli metallar;2.2;2.5;168.6 mashina va uskunalar;40.3;48.8;179.5 xizmatlar;6;5.2;126.3 boshqalar;25.7;22.8;131.8