[{"id":"1","G1":"Eksport tarkibi","G2":"100","G3":"100","G4":"109.7"},{"id":"2","G1":"paxta tolasi","G2":"4","G3":"","G4":"-"},{"id":"3","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"5.2","G3":"5.2","G4":"110"},{"id":"4","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"85.09999999999999","G3":"89.8","G4":"115.8"},{"id":"5","G1":"energiya manbalari va neft` mahsulotlari","G2":"2.4","G3":"1.7","G4":"79.7"},{"id":"6","G1":"mashina va uskunalar","G2":"-","G3":"0.1","G4":"19,8 m"},{"id":"7","G1":"xizmatlar","G2":"0.6","G3":"0.4","G4":"77.09999999999999"},{"id":"8","G1":"boshqalar","G2":"2.7","G3":"2.8","G4":"112.9"},{"id":"9","G1":"Import tarkibi ","G2":"100","G3":"100","G4":"148.2"},{"id":"10","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"2.5","G3":"5.1","G4":"3,0 m"},{"id":"11","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"19.2","G3":"13","G4":"100.4"},{"id":"12","G1":"energiya manbalari va neft` mahsulotlari","G2":"4.1","G3":"2.6","G4":"95.5"},{"id":"13","G1":"qora va rangli metallar","G2":"2.2","G3":"2.5","G4":"168.6"},{"id":"14","G1":"mashina va uskunalar","G2":"40.3","G3":"48.8","G4":"179.5"},{"id":"15","G1":"xizmatlar","G2":"6","G3":"5.2","G4":"126.3"},{"id":"16","G1":"boshqalar","G2":"25.7","G3":"22.8","G4":"131.8"}]