[{"id":"1","G1":"Rossiya Federatsiyasi","G2":"26.1","G3":"150"},{"id":"2","G1":"Xitoy Xalq Respublikasi","G2":"25.6","G3":"116.3"},{"id":"3","G1":"Turkiya","G2":"16.8","G3":"4,3m"},{"id":"4","G1":"Qozog`iston","G2":"9.800000000000001","G3":"155"},{"id":"5","G1":"Latviya","G2":"4.3","G3":"72.2"},{"id":"6","G1":"Janubiy Koreya","G2":"4","G3":"101.5"},{"id":"7","G1":"Shveytsariya","G2":"2.5","G3":"50,8m"},{"id":"8","G1":"Ukraina","G2":"1.3","G3":"68.8"},{"id":"9","G1":"Yaponiya","G2":"1","G3":"5,8m"},{"id":"10","G1":"V`etnam","G2":"0.9","G3":"15,7m"},{"id":"11","G1":"Bel`giya","G2":"0.7","G3":"4,6m"},{"id":"12","G1":"Estoniya","G2":"0.7","G3":"3,0m"},{"id":"13","G1":"Germaniya","G2":"0.7","G3":"132"},{"id":"14","G1":"Qirg`iziston","G2":"0.6","G3":"53.1"}]