Tashilgan yuk, mln. tn.;11.4;99.40000000000001 avtomobil transportida;11.4;99.40000000000001 Yuk aylanmasi, mln. tn-km.;269.4;99.3 avtomobil` transportida;269.4;99.3