Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi;60.4;103.2 shu jumladan:avtomobil` transportida;60.4;103.2 Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km.;1832.8;102.5 shu jumladan: avtomobil` transportida;1832.8;102.5