[{"id":"1","G1":"Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi","G2":"60.4","G3":"103.2"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:avtomobil` transportida","G2":"60.4","G3":"103.2"},{"id":"3","G1":"Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km.","G2":"1832.8","G3":"102.5"},{"id":"4","G1":"shu jumladan: avtomobil` transportida","G2":"1832.8","G3":"102.5"}]