1Transportda tashilgan yo`lovchilar, mln. kishi60.4103.22shu jumladan:avtomobil` transportida60.4103.23Yo`lovchi aylanmasi, mln. yo`lovchi-km.1832.8102.54shu jumladan: avtomobil` transportida1832.8102.5