Chakana tovar aylanmasi ;2137.4;103.7;100 savdo korxonalari;183.5;124.8;8.6 Yakka tartibdagi tadbirkorlik;1953.9;102.1;91.40000000000001 shundan:uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati);115.9;100.4;5.4