[{"id":"1","G1":"Chakana tovar aylanmasi ","G2":"2137.4","G3":"103.7","G4":"100"},{"id":"2","G1":"savdo korxonalari","G2":"183.5","G3":"124.8","G4":"8.6"},{"id":"3","G1":"Yakka tartibdagi tadbirkorlik","G2":"1953.9","G3":"102.1","G4":"91.40000000000001"},{"id":"4","G1":"shundan:uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)","G2":"115.9","G3":"100.4","G4":"5.4"}]