1Chakana tovar aylanmasi 2137.4103.71002savdo korxonalari183.5124.88.63Yakka tartibdagi tadbirkorlik1953.9102.191.400000000000014shundan:uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)115.9100.45.4