Jami ;2137.4;103.7;100 davlat mulki;0.9;82.8;0.1 nodavlat mulki;2136.5;103.7;99.90000000000001 undan fuqarolarning xususiy mulki;153.3;73.59999999999999;7.2