[{"id":"1","G1":"Jami ","G2":"2137.4","G3":"103.7","G4":"100"},{"id":"2","G1":"davlat mulki","G2":"0.9","G3":"82.8","G4":"0.1"},{"id":"3","G1":"nodavlat mulki","G2":"2136.5","G3":"103.7","G4":"99.90000000000001"},{"id":"4","G1":"undan fuqarolarning xususiy mulki","G2":"153.3","G3":"73.59999999999999","G4":"7.2"}]