1Jami 2137.4103.71002davlat mulki0.982.80.13nodavlat mulki2136.5103.799.900000000000014undan fuqarolarning xususiy mulki153.373.599999999999997.2