Jami xizmatlar;1978.4;106.4;100 aloqa va axborotlashtirish xizmati;161.3;114.9;8.199999999999999 moliyaviy xizmatlar;247.6;130.7;12.5 transport xizmati;544.1;101.8;27.5 shu jumladan: avtotransport xizmatlari;322.4;105.8;16.3 yashash va ovqatlanish xizmatlari;62.9;110.4;3.2 savdo xizmatlari;521.9;102.1;26.4 ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar;68.3;102.7;3.4 ta`lim sohasidagi xizmatlar;68.90000000000001;101.3;3.5 sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar;22.4;104.9;1.1 ijara va prokat xizmatlari;45.4;110.2;2.3 komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari;70.40000000000001;100.7;3.6 boshqa shaxsiy xizmatlar;85.59999999999999;101.1;4.3 me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;23.6;120;1.2 boshqa turdagi xizmatlar;56;100.1;2.8