[{"id":"1","G1":"Jami xizmatlar","G2":"1978.4","G3":"106.4","G4":"100"},{"id":"2","G1":"aloqa va axborotlashtirish xizmati","G2":"161.3","G3":"114.9","G4":"8.199999999999999"},{"id":"3","G1":"moliyaviy xizmatlar","G2":"247.6","G3":"130.7","G4":"12.5"},{"id":"4","G1":"transport xizmati","G2":"544.1","G3":"101.8","G4":"27.5"},{"id":"5","G1":"shu jumladan: avtotransport xizmatlari","G2":"322.4","G3":"105.8","G4":"16.3"},{"id":"6","G1":"yashash va ovqatlanish xizmatlari","G2":"62.9","G3":"110.4","G4":"3.2"},{"id":"7","G1":"savdo xizmatlari","G2":"521.9","G3":"102.1","G4":"26.4"},{"id":"8","G1":"ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar","G2":"68.3","G3":"102.7","G4":"3.4"},{"id":"9","G1":"ta`lim sohasidagi xizmatlar","G2":"68.90000000000001","G3":"101.3","G4":"3.5"},{"id":"10","G1":"sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar","G2":"22.4","G3":"104.9","G4":"1.1"},{"id":"11","G1":"ijara va prokat xizmatlari","G2":"45.4","G3":"110.2","G4":"2.3"},{"id":"12","G1":"komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari","G2":"70.40000000000001","G3":"100.7","G4":"3.6"},{"id":"13","G1":"boshqa shaxsiy xizmatlar","G2":"85.59999999999999","G3":"101.1","G4":"4.3"},{"id":"14","G1":"me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"23.6","G3":"120","G4":"1.2"},{"id":"15","G1":"boshqa turdagi xizmatlar","G2":"56","G3":"100.1","G4":"2.8"}]