1Jami xizmatlar1978.4106.41002aloqa va axborotlashtirish xizmati161.3114.98.1999999999999993moliyaviy xizmatlar247.6130.712.54transport xizmati544.1101.827.55shu jumladan: avtotransport xizmatlari322.4105.816.36yashash va ovqatlanish xizmatlari62.9110.43.27savdo xizmatlari521.9102.126.48ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar68.3102.73.49ta`lim sohasidagi xizmatlar68.90000000000001101.33.510sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar22.4104.91.111ijara va prokat xizmatlari45.4110.22.312komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari70.40000000000001100.73.613boshqa shaxsiy xizmatlar85.59999999999999101.14.314me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar23.61201.215boshqa turdagi xizmatlar56100.12.8