Tug`ilganlar ;16414;16974;560;18.2;18.5 O`lganlar ;4076;4072;-4;4.5;4.4 shu jumladan: bir yoshgacha bolalar;280;303;23;14.4;16.1 Tabiiy o`sish;12338;12902;564;13.7;14.1 Nikohlar;6817;7325;508;7.5;8 Ajralishlar ;665;669;4;0.7;0.7