[{"id":"1","G1":"Tug`ilganlar ","G2":"16414","G3":"16974","G4":"560","G5":"18.2","G6":"18.5"},{"id":"2","G1":"O`lganlar ","G2":"4076","G3":"4072","G4":"-4","G5":"4.5","G6":"4.4"},{"id":"3","G1":"shu jumladan: bir yoshgacha bolalar","G2":"280","G3":"303","G4":"23","G5":"14.4","G6":"16.1"},{"id":"4","G1":"Tabiiy o`sish","G2":"12338","G3":"12902","G4":"564","G5":"13.7","G6":"14.1"},{"id":"5","G1":"Nikohlar","G2":"6817","G3":"7325","G4":"508","G5":"7.5","G6":"8"},{"id":"6","G1":"Ajralishlar ","G2":"665","G3":"669","G4":"4","G5":"0.7","G6":"0.7"}]