I;Daromadlar;6 925,8 1.1;Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to\'lov;4 688,5 1.2;Yagona soliq to\'lovi;688.9 1.3;Boshqa daromadlar;1 492,9 1.4;Soliqsiz tushumlar;55.5 II.;Xarajatlar;6,136.20 2.1;Pensiya va boshqa to\'lovlar;6 136,2 2.1;Boshqa xarajatlar;0