1IDaromadlar6 925,821.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov4 688,531.2Yagona soliq to'lovi688.941.3Boshqa daromadlar1 492,951.4Soliqsiz tushumlar55.56II.Xarajatlar6,136.2072.1Pensiya va boshqa to'lovlar6 136,282.1Boshqa xarajatlar0