I;Daromadlar;11 322,5 1.1;Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to\'lov;6 581,1 1.2;Fuqarolarning ish haqlaridan sug\'urta to\'lovlari;2 438,7 1.3;Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar;1 311,5 1.4;Boshqa daromadlar;951,0 1.5;Soliqsiz tushumlar;40,2 II.;Xarajatlar;9 682,3 2.1;Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to\'lovlari;9 228,8 2.2;Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to\'lovlari;322,9 2.3;Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar;129,9 2.4;Boshqa xarajatlar;0,7