[{"id":"1","G1":"I","G2":"Daromadlar","G3":"11 322,5"},{"id":"2","G1":"1.1","G2":"Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov","G3":"6 581,1"},{"id":"3","G1":"1.2","G2":"Fuqarolarning ish haqlaridan sug'urta to'lovlari","G3":"2 438,7"},{"id":"4","G1":"1.3","G2":"Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar","G3":"1 311,5"},{"id":"5","G1":"1.4","G2":"Boshqa daromadlar","G3":"951,0"},{"id":"6","G1":"1.5","G2":"Soliqsiz tushumlar","G3":"40,2"},{"id":"7","G1":"II.","G2":"Xarajatlar","G3":"9 682,3"},{"id":"8","G1":"2.1","G2":"Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to'lovlari","G3":"9 228,8"},{"id":"9","G1":"2.2","G2":"Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to'lovlari","G3":"322,9"},{"id":"10","G1":"2.3","G2":"Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar","G3":"129,9"},{"id":"11","G1":"2.4","G2":"Boshqa xarajatlar","G3":"0,7"}]