[{"id":"1","G1":"I","G2":"Daromadlar","G3":"12,590.80"},{"id":"2","G1":"1.1","G2":"Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov","G3":"9,799.40"},{"id":"3","G1":"1.2","G2":"Yagona soliq to'lovi","G3":"930.6"},{"id":"4","G1":"1.3","G2":"Boshqa daromadlar","G3":"1,747.30"},{"id":"5","G1":"1.4","G2":"Soliqsiz tushumlar","G3":"113.5"},{"id":"6","G1":"II.","G2":"Xarajatlar","G3":"12 436,5"},{"id":"7","G1":"2.1","G2":"Pensiya va boshqa to'lovlar","G3":"12,433.90"},{"id":"8","G1":"2.1","G2":"Boshqa xarajatlar","G3":"2.6"}]