1IDaromadlar12,590.8021.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov9,799.4031.2Yagona soliq to'lovi930.641.3Boshqa daromadlar1,747.3051.4Soliqsiz tushumlar113.56II.Xarajatlar12 436,572.1Pensiya va boshqa to'lovlar12,433.9082.1Boshqa xarajatlar2.6