1IDaromadlar11 322,521.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov6 581,131.2Fuqarolarning ish haqlaridan sug'urta to'lovlari2 438,741.3Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar1 311,551.4Boshqa daromadlar951,061.5Soliqsiz tushumlar40,27II.Xarajatlar9 682,382.1Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to'lovlari9 228,892.2Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to'lovlari322,9102.3Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar129,9112.4Boshqa xarajatlar0,7