I;Daromadlar;17 098,5 1.1;Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to\'lov;9 856,1 1.2;Fuqarolarning ish haqlaridan sug\'urta to\'lovlari;3 685,6 1.3;Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar;2 019,6 1.4;Boshqa daromadlar;1 469,3 1.5;Soliqsiz tushumlar;67,9 II.;Xarajatlar;14 856,4 2.1;Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to\'lovlari;14 156,5 2.2;Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to\'lovlari;498,3 2.3;Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar;200,9 2.4;Boshqa xarajatlar;0,7