1IDaromadlar17 098,521.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov9 856,131.2Fuqarolarning ish haqlaridan sug'urta to'lovlari3 685,641.3Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar2 019,651.4Boshqa daromadlar1 469,361.5Soliqsiz tushumlar67,97II.Xarajatlar14 856,482.1Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to'lovlari14 156,592.2Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to'lovlari498,3102.3Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar200,9112.4Boshqa xarajatlar0,7