[{"id":"1","G1":"O'rmon xo'jaligi rahbar xodimlari faoliyatidan shikoyat qilish to'g'risida/ Об обжаловании действий руководителей лесного хозяйства / On appealing the activities of the forestry executives","G2":"35","G3":"6","G4":"20","G5":"9","G6":"35","G7":"12","G8":"23","G9":"","G10":"0","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"2","G1":"O'rmon fondi yerlaridan foydalanish (uy joy, yaylov) to'g'risida / Об использовании лесных земель (жилье, пастбище) / About the use of forest resources (housing, pasture)","G2":"95","G3":"20","G4":"54","G5":"21","G6":"95","G7":"70","G8":"22","G9":"0","G10":"3","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"3","G1":"O'rmon xo'jaligidagi noqonuniy ishlar to'g'risida / О незаконной деятельности в лесном хозяйстве / About illegal activities in forestry","G2":"35","G3":"9","G4":"17","G5":"9","G6":"35","G7":"12","G8":"22","G9":"0","G10":"1","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"4","G1":"O'rmon xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha takliflar / Предложения по развитию лесного хозяйства / Proposals on forestry development","G2":"10","G3":"1","G4":"3","G5":"6","G6":"10","G7":"2","G8":"6","G9":"0","G10":"2","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"5","G1":"O'rmon daraxtlarni noqonuniy kesish to'g'risida / О незаконной рубке леса / About illegal felling of wood","G2":"39","G3":"7","G4":"15","G5":"17","G6":"39","G7":"12","G8":"26","G9":"0","G10":"1","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"6","G1":"Qishloq xo'jaligi bo'yicha shartnomalar to'g'risida / По сельскохозяйственным контрактам / On agricultural contracts","G2":"49","G3":"3","G4":"32","G5":"14","G6":"49","G7":"22","G8":"24","G9":"0","G10":"3","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"7","G1":"Ish o'rinlari to'g'risida / О работе / About jobs","G2":"9","G3":"0","G4":"5","G5":"4","G6":"9","G7":"3","G8":"3","G9":"0","G10":"3","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"8","G1":"boshqa masalalarda/ в других вопросах / in other matters","G2":"9","G3":"0","G4":"7","G5":"2","G6":"9","G7":"6","G8":"3","G9":"0","G10":"0","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"},{"id":"9","G1":"Jami / Всего / Total","G2":"281","G3":"46","G4":"153","G5":"82","G6":"281","G7":"139","G8":"129","G9":"0","G10":"13","G11":"0","G12":"0","G13":"3 chorak"}]