[{"id":"1","G1":"Qoraqalpog'iston Respublikasi","G2":"18,515","G3":"11,827","G4":"1,994","G5":"1,255","G6":"3,439"},{"id":"2","G1":"Andijon","G2":"31,998","G3":"21,681","G4":"2,593","G5":"2,072","G6":"5,652"},{"id":"3","G1":"Buxoro","G2":"19,131","G3":"14,357","G4":"1,972","G5":"737","G6":"2,065"},{"id":"4","G1":"Jizzax","G2":"13,119","G3":"7,509","G4":"1,113","G5":"1,035","G6":"3,462"},{"id":"5","G1":"Qashqadaryo","G2":"32,904","G3":"21,056","G4":"2,954","G5":"2,047","G6":"6,847"},{"id":"6","G1":"Navoiy","G2":"11,311","G3":"7,153","G4":"1,684","G5":"567","G6":"1,907"},{"id":"7","G1":"Namangan","G2":"26,120","G3":"16,923","G4":"2,804","G5":"1,706","G6":"4,687"},{"id":"8","G1":"Samarqand","G2":"38,953","G3":"26,004","G4":"2,928","G5":"2,433","G6":"7,588"},{"id":"9","G1":"Sirdaryo","G2":"9,437","G3":"5,707","G4":"1,246","G5":"567","G6":"1,917"},{"id":"10","G1":"Surxandaryo","G2":"25,471","G3":"15,139","G4":"2,382","G5":"1,782","G6":"6,168"},{"id":"11","G1":"Toshkent v.","G2":"29,605","G3":"19,850","G4":"2,888","G5":"2,098","G6":"4,769"},{"id":"12","G1":"Farg'ona","G2":"36,987","G3":"27,050","G4":"3,163","G5":"1,753","G6":"5,021"},{"id":"13","G1":"Xorazm","G2":"18,824","G3":"12,924","G4":"1,728","G5":"988","G6":"3,184"},{"id":"14","G1":"Toshkent sh.","G2":"23,069","G3":"17,582","G4":"1,893","G5":"1,112","G6":"2,482"},{"id":"15","G1":"Respublika bo'yicha","G2":"335,444","G3":"224,762","G4":"31,342","G5":"20,152","G6":"59,188"}]