Foydalanuvchilar soni (ming kishi);170060;199711;14,00% Tashriflar soni (ming kishi);464986;465097;0,20% Kitob berish (ming birlik);2516715;2484305;-1,00% Ma'lumot-axborot xizmati (ming birlik);170060;199711;14,00% Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar;260829;256882;-1,50% Ekskursiyalar (soni/qatnashchilar);91/2491;91/3150;21% Fond (ming saqlov birligi);7275260;7318617;0,60% Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi;659358;672624;20,00% To'liq matnli elektron nashrlar;554987;577703;4,10%