[{"id":"1","G1":"Foydalanuvchilar soni (ming kishi)","G2":"170060","G3":"199711","G4":"14,00%\r"},{"id":"2","G1":"Tashriflar soni (ming kishi)","G2":"464986","G3":"465097","G4":"0,20%\r"},{"id":"3","G1":"Kitob berish (ming birlik)","G2":"2516715","G3":"2484305","G4":"-1,00%\r"},{"id":"4","G1":"Ma'lumot-axborot xizmati (ming birlik)","G2":"170060","G3":"199711","G4":"14,00%\r"},{"id":"5","G1":"Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar","G2":"260829","G3":"256882","G4":"-1,50%\r"},{"id":"6","G1":"Ekskursiyalar (soni/qatnashchilar)","G2":"91/2491","G3":"91/3150","G4":"21%\r"},{"id":"7","G1":"Fond (ming saqlov birligi)","G2":"7275260","G3":"7318617","G4":"0,60%\r"},{"id":"8","G1":"Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi","G2":"659358","G3":"672624","G4":"20,00%\r"},{"id":"9","G1":"To'liq matnli elektron nashrlar","G2":"554987","G3":"577703","G4":"4,10%\r"}]