1Foydalanuvchilar soni (ming kishi)17006019971114,00% 2Tashriflar soni (ming kishi)4649864650970,20% 3Kitob berish (ming birlik)25167152484305-1,00% 4Ma'lumot-axborot xizmati (ming birlik)17006019971114,00% 5Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar260829256882-1,50% 6Ekskursiyalar (soni/qatnashchilar)91/249191/315021% 7Fond (ming saqlov birligi)727526073186170,60% 8Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi65935867262420,00% 9To'liq matnli elektron nashrlar5549875777034,10%