I;Daromadlar;24,075.70 1.1;Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to\'lov;13,896.90 1.2;Fuqarolarning ish haqlaridan sug\'urta to\'lovlari;5,198.20 1.3;Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar;2,769.50 1.4;Boshqa daromadlar;2,084.20 1.5;Soliqsiz tushumlar;127 II.;Xarajatlar;20,483.00 2.1;Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to\'lovlari;19,623.40 2.2;Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to\'lovlari;620 2.3;Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar;238 2.4;Boshqa xarajatlar;1.6