1IDaromadlar24,075.7021.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov13,896.9031.2Fuqarolarning ish haqlaridan sug'urta to'lovlari5,198.2041.3Korxona va tashkilotlar realizasiya qilingan tovarlar (xizmatlar) miqdoridan ajratmalar2,769.5051.4Boshqa daromadlar2,084.2061.5Soliqsiz tushumlar1277II.Xarajatlar20,483.0082.1Ishlamaydigan pensionerlarning pensiya va nafaqa to'lovlari19,623.4092.2Ishlovchilarga pensiya va nafaqa to'lovlari620102.3Qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar, dafn etish marosimlari uchun nafaqalar hamda boshqa xarajatlar238112.4Boshqa xarajatlar1.6