[{"id":"1","G1":"YAIM / ВВП","G2":"49.5","G3":"45.5","G4":"-4.0"},{"id":"2","G1":"Sanoat / Промышленность","G2":"28.8","G3":"27.3","G4":"-1.5"},{"id":"3","G1":"Qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligi / Сельское, лесное и рыбное хозяство ","G2":"96.7","G3":"97.1","G4":"0.4"},{"id":"4","G1":"Investitsiyalar / Инвестиции ","G2":"38.5","G3":"29.5","G4":"-5.0"},{"id":"5","G1":"Qurilish / Строительство","G2":"61.6","G3":"68.0","G4":"6.4"},{"id":"6","G1":"Savdo / Торговля","G2":"87.2","G3":"84.7","G4":"-2.5"},{"id":"7","G1":"Xizmatlar / Услуги","G2":"55.3","G3":"52.3","G4":"-3.0"},{"id":"8","G1":"Yuk tashish / Перевозки грузов","G2":"45.2","G3":"43.9","G4":"-1.3"},{"id":"9","G1":"Yuk aylanmasi / Грузооборот","G2":"76.2","G3":"75.4","G4":"-0.8"},{"id":"10","G1":" Yo'lovchi tashish / Перевозки пасажиров","G2":"89.7","G3":"90.0","G4":"0.3"},{"id":"11","G1":" Yo'lovchi aylanmasi / Пассажирооборот","G2":"94.6","G3":"94.7","G4":"-0.1"},{"id":"12","G1":"Eksport / Экспорт","G2":"21.0","G3":"24.5","G4":"3.5"},{"id":"13","G1":"Import / Импорт","G2":"60.8","G3":"55.7","G4":"-5.1"}]