[{"id":"1","G1":"Bevosita idoraga berilgan murojaatlar /Обращения поступившие непосредственно в организацию/Appeals received directly to the organization","G2":"1","G3":"0","G4":"1","G5":"0","G6":"0","G7":"0"},{"id":"2","G1":"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar/Обращения полученные через виртуальную приёмную Президента Республики Узбекистан/Appeals received through the virtual reception of the President of the Republic of Uzbekistan","G2":"0","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0"},{"id":"3","G1":"O'zbekiston Respublikasi pm.gov.uz orqali kelib tushgan murojaatlar/Обращения полученные через pm.gov.uz Республики Узбекистан/Appeals received through pm.gov.uz of the Republic of Uzbekistan","G2":"0","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0"},{"id":"4","G1":"IDXYAP (EPIGU) orqali kelib tushgan murojaatlar/Обращения полученные через ИДХЯП (ЕПИГУ)/Appeals received through IDHYAP (EPIGU)","G2":"0","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0"},{"id":"5","G1":"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar/Обращения полученные по телефону доверия Президента Республики Узбекистан/Appeals received by telephone helpline of the President of the Republic of Uzbekistan","G2":"0","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0"},{"id":"6","G1":"O'zbekiston Respublikasi Prezidentining veb-sayti orqali kelib tushgan murojaatlar/Обращения полученные через веб-сайт Президента Республики Узбекистан/Appeals received through the web-site of the President of the Republic of Uzbekistan","G2":"0","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0"}]