1yillar годыyears20182Mehmonxona va shunga o`xshash joylashtirish vositalari (ob`ektlar) soni Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов)Number of hotels and similar accommodation (facilities)9163ularda в них:in them:4joylar soni, birlik число мест, единицnumber of seats, units407885joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi размещено посетителей, тыс. Человекplaced visitors, thousand people2125.9