11Ширинмия илдизи - (Корень солодки голой)5,500.026.01,240.54259.522Каврак шираси - (Смола Ферулы)228.458.0206.222.233Тиканакли ковул ғунчаси - (Бутоны каперсы колючей)13,060.011.0657.312402.744Бошқа турлар - (Другие виды)5,305.637.0510.0-132.05-ЖАМИ:24094132261421480