202609182;2072587;Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;Abdirov ko'chasi 1 uy;358-99-65 223-60-47;270;214;3903;1232 200357981;2140219;Ajiniyaz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;A.Do'snazarov ko'chasi, 104 uy;612226510, 612226550;270;226;4423;855 202601843;16944476;Tashkent pediatriya meditsina inistitutыnыn Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;Kurbanova ko'chasi 223 uy;223-66-47 223-66-00;270;212;3873;360 204589604;19134252;Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;Abdanbetova ko'chasi;229-87-41 229-25-09;270;226;3903;250 205771844;20265953;Tashkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;Sh.Rashidova ko'chasi 26 uy;508-96-41 224-49-10;270;226;3593;120 206964627;22436531;O'zbekiston respublikasi sport va ma'daniyat instituti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;Xurliman boqshi qiz ko'chasi, 37-uy;223-89-56 223-02-76;270;212;5674;89 207212944;25265225;Toshkent davlat stomatologiya instituti Nukus filiali;1735401;Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri;Qurbonov ko'chasi, 223-uy;612261912;270;226;3873;21