Doimiy aholi soni (yil oxiriga), ming kishi;1571,9;1582,7;1595,4;1615,7;1632;1680,9;1692,8;1711,8;1736,5;1763,1;1791,1 kishi Tug`ilganlar soni, (yilda), kishi;32456;35203;36607;38788;40120;37942;35840;38207;39100;40883;41331 O`lganlar soni, (yilda), kishi;9199;8594;8438;8610;8172;8342;8184;8208;8134;8157;8135 Ko`chib kelganlar soni, (yilda), kishi;12783;12375;15235;13686;12723;14275;14041;12091;14238;13053;10850 Ko`chib ketganlar soni, (yilda), kishi;34106;28135;30722;23574;28324;26971;29848;23099;20528;19130;16103 Tuzilgan nikohlar soni, (yilda), mingta;9,7;11,3;15,7;16,288;16,5;17,8;17,9;16,7;16,5;15;13,8 Ajralishlar soni, (yilda), mingta;0,5;0,7;0,7;0,518;0,7;0,9;0,7;0,8;1;1,2;1,1